Safety Lock CZ s.r.o., Vodní 11, 796 01 Prostějov
+420 704 277 477
info@safetylock.cz

Proč Keyless Defender

Elektronický čip pro ochranu vozidel s bezklíčovým ovládáním

Čip je vyvinut jako pouzdro, které obalí baterii klíče a ta je poté i s čipem opět vložena do klíče. Toto řešení je zcela unikátní. Není nutné instalovat jakékoliv zařízení do vozidla, není nutné jakkoliv zasahovat do elektroniky klíče. Čip je možné kdykoliv z klíče vyjmout a uvést ho do původního stavu.

V posledních letech se velmi rozšířily krádeže moderních autbezklíčovým odemykáním (tzv. KEYLESS, KESSY,..). K odcizení obvykle dochází pomocí speciálního zařízení, které prodlužuje dosah klíče od vozidla na vzdálenost až stovek metrů. S jeho použitím zloděj vozidlo otevře a nastartuje jako by měl klíče u sebe a s vozidlem odjede, i když klíče zůstanou u majitele.

„Zařízení používané pro krádeže vozidel, obvykle nazývané KESSY extender, slouží k prodloužení dosahu keyless systému. Využívá základních vlastností rádiových vln jako jsou zesilování, modulace, demodulace a směšování. Vhodným hardwarovým zapojením, s využitím popsaných principů, lze v podstatě neomezeně prodloužit dosah keyless ovládání,“ říká Ing. Stanislav Čechrák, jednatel ESSAtech, s. r. o.

KEYLESS  byl vynalezen v 80. letech minulého století, dodnes prochází dalším vývojem s použitím nejmodernějších součástek, ale na principu se toho mnoho nezměnilo. Je velmi zajímavé, že vývojáři těchto systémů nepočítali s tím, že někdo vymyslí a vyrobí zařízení které velmi zjednoduší napadení vozidla. Zarážející je postoj automobilek, které nadále vyrábí nová luxusní drahá vozidla se stávajícím napadnutelným keyless systémem. Komfortní ovládání, které keyless přináší, převažuje nad bezpečností. Objevily se první informace o zdokonalení keyless pro zamezení použití KESSY extenderu u jedné známé zahraniční automobilky. Nicméně cena za komfort je vysoká, sofistikované keyless systémy vyžadují náročné algoritmy a metody ověřování oprávněného uživatele integrované nejen ve vozidle, ale i v klíči. Navrhnout klíč tak, aby byl energeticky úsporný, výměna baterie probíhala maximálně 1x ročně, je velmi složité.

KESSY extender se skládá z dvojice jednotek, první z nich zloděj umístí do blízkosti vozidla, druhou jednotku, většinou s velkou rámovou anténou, přenese druhý zloděj do blízkosti předpokládaného umístění klíčku, ten je obvykle v objektu. Zloděj se u vozidla dotkne kliky, vozidlo vyšle impuls do klíče, ten přijme první jednotka extenderu a přenese ho jiným rádiovým kanálem do druhé jednotky extenderu na vzdálenost až stovky metrů. Druhá jednotka extenderu převede signál zpět na původní tvar vysílaný vozidlem, který zesílí a přes velkou rámovou anténu odvysílá do míst předpokládaného umístění klíče. Zesílený signál z velké antény má dosah obvykle do 20 metrů. Původní signál z vozidla má dosah přibližně do 3 metrů od vozidla. Zesílený signál pronikne do objektu, vybudí klíč a ten odpoví. Zpětný signál z klíče je odeslán přímo do vozidla nebo je opět zesílen extenderem a poslán do vozidla. Vozidlo se otevře a stejným způsobem je možné nastartovat. Genialita použitého řešení KESSY extenderu spočívá v absenci potřeby jakéhokoliv dekódování složitých bezpečnostních algoritmů kódovaných signálů mezi klíčem a vozidlem. Proces ověření proběhne stejně jako by byl klíč u vozidla.

Ke krádežím může docházet v okamžiku, kdy majitel s vozidlem zastaví například na parkovišti obchodního domu a jde nakupovat. Jakmile majitel ztratí vozidlo z dohledu, přesune se první zloděj s extenderem k vozidlu a druhý zloděj musí sledovat majitele po dobu, než první zloděj otevře a nastartuje vozidlo. Vzhledem k omezenému dosahu extenderu, vysokému nebezpečí odhalení (někdo vás sleduje s velkou taškou) a možnosti, že se majitel vozidla kdykoliv otočí a vrátí, případně uvidí své vozidlo odjíždět z garáže, je tento způsob krádeže méně častý.

Výrazně převažujícím způsobem jsou noční krádeže beze svědků, což dovoluje nerušenou práci s velkou rámovou anténou a čas pro nalezení vhodného místa pro ozáření klíče. Kamerové systémy nejsou problém, zloději jsou obvykle maskovaní brýlemi a čepicí. V záloze mají vozidlo, které je okamžitě odveze, pokud zaznamenají nějaký podezřelý pohyb. Tento typ krádeží se týká zejména vozidel jednoduše přístupných, zaparkovaných před rodinným domem nebo bytem. Překonávání zámků vrat, garáží, mechanická vloupání do vozidla, spojování drátů, výměna nebo přeprogramovávání řídících jednotek a imobilizérů již nejsou obvyklé postupy zlodějů aut. Krádež luxusního BMW natočená kamerovým systémem je vidět na videu dole.

Doporučovaným opatřením proti popsanému způsobu napadení vozidla je deaktivace keyless systému ve vozidle, alespoň odemykání. Toto doporučují některé české, ale i zahraniční subjekty. Nicméně pokud si někdo koupí drahé luxusní vozidlo a za tento způsob komfortního přístupu zaplatí, ne vždy je ochoten z něj slevovat. Další možností je vyřazení klíče z fungování po ukončení jízdy. Nejjednodušší variantou je vypínač baterie klíče. Po ukončení jízdy vypnout, před zahájením další zapnout. Řešení opět nekoresponduje s požadavkem na komfortní bezobslužný systém, kromě toho naruší design klíče. V zahraničí se využívá plechové okrasné pouzdro na klíč, Faradayova klec, která zamezí průchodu rádiového signálu do klíče a z klíče. Řešení je dokonce patentované. Opět však neodpovídá plánovanému komfortu ovládání vozidla. Před zahájením jízdy krabičku otevřít, po ukončení jízdy zavřít.

Některá média doporučují podobná řešení: po příchodu domů umístit klíče do plechové krabice a odstínit tak rádiové signály. Jiná opatření, i když mohou být velmi účinná, jsou náročná na instalaci do nových vozidel plných elektroniky, nemluvě o cenách. Na základě požadavku zákazníků jsme vybrali a otestovali kožené pokovené pouzdro, vhodné pro nepoužívané náhradní klíče. Umístěním klíče do pouzdra se odstíní jakákoliv rádiová komunikace s klíčem, není ho tedy možné zneužít KESSY extenderem.

Naše řešení je relativně jednoduché a velmi účinné. Jedná se o elektronický čip vestavěný do klíče, jehož součástí je pohybové čidlo. Čip na základě algoritmu vyhodnotí aktuální stav, jakmile je klíč odložen, tzn. bez pohybu, odpojí baterii od elektroniky klíče. Klíč je poté nefunkční, není možné jej zneužít KESSY extenderem. Při normálním používání klíče čip elektroniku připojí a klíč funguje standardně. Výhodou řešení je plné zachování komfortní funkce KEYLESS bez jakékoliv asistence uživatele. Určitou nevýhodou je možnost zneužití klíče při pohybu, ale jak bylo zmíněno, těchto případů je minimum.

Vlastní provedení čipu vychází z použití flexibilního plošného spoje, 3D digitálního akcelerometru a mikroprocesoru. Kromě elektrických parametrů jako je vlastní spotřeba energie čipu, která je přibližně poloviční než spotřeba energie elektroniky klíčku, je důležitá mechanická konstrukce. Nelze vytvořit univerzální čip pro všechny typy klíčů. Liší se mechanickým provedením umístění baterie, ale i jejím typem. Čip je aktuálně vyvinut pro nejčastější konstrukce klíčů a bude přizpůsobován dalším typům. V závislosti na režimu používání klíče, době v pohybu, může čip prodloužit životnost baterie klíče. Instalaci čipu do klíče může provést majitel vozidla nebo distributor čipu, dle manuálu pro konkrétní typ klíče.